vrijdag 29 mei 2020
Homepage | inheemse vogels | Aantal lepelaars in Nederland neemt toe, zelfs in de Randstad

Aantal lepelaars in Nederland neemt toe, zelfs in de Randstad

Het gaat erg goed met lepelaars in Nederland. Sinds de jaren zeventig werden er niet zoveel exemplaren gesignaleerd als het afgelopen jaar.

Er zijn zelfs kolonies langs de bebouwing van de Randstad te zien, meldt Sovon Vogelonderzoek woensdag. Er zijn groepen bekend aan de randen van Rotterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem.

De vogels gebruiken daar regelmatig bomen met nesten die eerst door blauwe reigers zijn gebruikt. Kennelijk herbergen de polderslootjes in de omgeving van deze broedplaatsen genoeg voedsel om hun jongen mee te voeden.

In 1970 broedden er slechts 215 paren lepelaars in het Naardermeer, Zwanenwater en op Texel. Sindsdien maakte de soort een spectaculaire ontwikkeling door en groeide de populatie tot ongeveer 3.800 paar in 2019.

Lepelaar is één van de meest getelde broedvogels
Hiermee is de lepelaar één van de meest getelde broedvogels van Nederland geworden.

Jaarlijks worden vrijwel alle kolonies met broedende lepelaars geteld. Dat wordt gedaan door onderzoekers van de Werkgroep Lepelaar, terreinbeheerders en vrijwilligers van Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Grootste kolonies zijn te vinden op de Waddeneilanden
Lepelaars worden vooral geassocieerd met de kust. Daar zijn inderdaad de meeste broedplaatsen te vinden. Bijna de helft van alle vogels broedt in de Waddenzee, die vijftien jaar geleden nog twee derde van de landelijke populatie herbergde.

In de grootste kolonies, op Texel, Ameland en Schiermonnikoog, broeden honderden vogels bij elkaar. Na 2012 verdubbelde de populatie in het Deltagebied. Daar broeden al meer dan duizend paren.

Bron: NU.nl

Bekijk ook

Boeren spuiten water op hun land voor weidevogels: “Broedseizoen door droogte bijna verloren”

NOORD-HOLLAND – Door de droogte leggen weidevogelkuikens massaal het loodje. Boeren en natuurorganisaties, maar ook ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *