woensdag 8 juli 2020
Homepage | regelgeving | Aanpassingen beleidsdraaiboek vogelgriep.

Aanpassingen beleidsdraaiboek vogelgriep.

Brief aan de Tweede Kamer van staatsecretaris Martijn van Dam dd. 4 juli 2016
Uit deze brief het volgende citaat:

” Aanpassingen beleidsdraaiboek
Hieronder worden de nieuwe beleidslijnen toegelicht. Bij het vaststellen van de maatregelen bij een HPAI-uitbraak wordt rekening gehouden met de omvang van de uitbraken, de mogelijke introductieroute van het virus en de pluimveedichtheid rond de locatie van de uitbraken. In het draaiboek zal flexibiliteit worden ingebouwd, waardoor bij het nemen van maatregelen rekening gehouden kan worden met deze factoren. ………..
Standstill
In het huidige beleidsdraaiboek is bij een uitbraak van HPAI een algemene standstill (voor alle commercieel gehouden diersoorten) van maximaal drie dagen het uitgangspunt. In het vervolg zal de standstill alleen worden ingesteld voor transporten voor professioneel gehouden vogels en risicovolle transporten. Een lijst van deze transporten zal worden uitgewerkt. Gedurende de standstillperiode laat ik mij adviseren door de deskundigengroep dierziekten over de epidemiologische achtergronden van de uitbraak. Deze informatie wordt gebruikt bij de besluitvorming over een eventuele regionalisatie. De duur van de standstillperiode is maximaal drie dagen. Als eerder opheffen verantwoord is, zal dat gebeuren.

Landelijke maatregelen na de standstill
Een aantal transporten, waarvoor bij de vorige vogelgriepuitbraken na de standstill nog landelijke vervoersverboden werden afgekondigd, zal ik bij een volgende crisis uitzonderingen mogelijk maken. Deze zijn: afvoer naar de slacht na een gunstig verlopen testprocedure, vervoeren van kleine aantallen hobbyvogels en het vervoeren en opzetten van eendagskuikens.

haan

Bekijk ook

Politie redt 130 illegaal gehouden piepjonge watervogels

De politie heeft op twee plekken in Sassenheim en Buitenkaag 130 piepjonge watervogels gered die ...

1 opmerking

  1. Ben blij dat de Heer van Dam, iets ander beleid gaat voeren als zijn voorganger,die gezien haar uithaal naar alle dierenhouders er niet veel van heeft gesnapt.
    Van Dam heeft ook in de vergunning voor vogelmarkten al aangeven, niet in de anti vogel houders lobby,te trappen,als het gaat om vals en incorrecte beschuldigingen,tav van de vogelhouders,die wel goed instaat zijn om hun hobby’s op een verantwoorde wijze uit te voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *