donderdag 27 februari 2020
Homepage | inheemse vogels | 2018: Jaar van de Huiszwaluw

2018: Jaar van de Huiszwaluw

Vogelbescherming en Sovon kiezen ieder jaar voor een vogelsoort om meer aandacht aan te geven. 2018 is uitgeroepen tot Jaar van de Huiszwaluw. Achteruitgang en gedeeltelijk herstel zijn nog met de nodige raadsels omgeven.
Wat gaan we doen?
De landelijke aantallen broedparen van de huiszwaluw zijn de afgelopen 50 jaar sterk afgenomen. Vooral in sommige steden is de huiszwaluw nagenoeg verdwenen. Sinds de eeuwwisseling vertonen de aantallen enig herstel en hier en daar lijkt de soort zelfs ook als stadsvogel terug te keren.

De oorzaken voor de achteruitgang op de lange termijn zijn niet geheel duidelijk, maar hangen waarschijnlijk samen met de afname van vliegende insecten en (plaatselijk) met een gebrek aan geschikte nestlokaties. Ook is onduidelijk waardoor het recente herstel wordt veroorzaakt, en hoe dat verder is te stimuleren. Dat gaat Vogelbescherming in het Jaar van de Huiszwaluw daarom samen met Sovon – en met u! – onderzoeken.

Zo gaan we kijken welke omgevingsfactoren een rol spelen bij nieuwe kolonies en kolonies waar het goed gaat. Dit vergelijken we met kolonies die minder succes hebben.

Broedsucces
Ook willen we graag weten wat het broedsucces van de huiszwaluwen is, zonder de vogels daarbij te verstoren natuurlijk. Want het is nu eenmaal niet mogelijk om te volgen wat er ín de nesten gebeurt. Hiervoor hebben we een protocol opgesteld waarmee hopelijk zoveel mensen met een kolonie(tje) aan huis of in de buurt mee willen doen, simpelweg door regelmatig een uurtje te kijken wat er gebeurt bij enkele nesten.

Doel van dit alles is om te komen tot duidelijke aanknopingspunten voor een betere bescherming van deze prachtige zwaluwen. Ook willen we met een charmeoffensief naar voren brengen hoe gezellig het is om een kolonie aan huis of schuur te hebben.

bron:Vogelbescherming

Bekijk ook

Onderzoek naar gebruik lijmplank

Boswachters zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart na een melding over het gebruik van lijmplanken. Deze ...

2 opmerkingen

  1. Het gebrek aan insecten ? Kan ik mij haast niet voorstellen ,gezien de grote hoeveelheid vliegen ,maar de nestgelegenheid wel ,boerderijen worden gesloopt, en de zwaluw heeft toch wel een paar eisen aan hun nestgelegenheid,
    Er moet voldoende klei of leem ! In de buurt zijn .water? En een dak ? Het lieftst met ruime oversteek ,en witte kleur ,om daar onder te gaan nestelen,tja dat is niet altijd meer voor handen,
    Ook de hoeveelheid poep die ze op hun nestplaats laten valen is soms een probleem? Doch dit kan men makkelijk oplossen door er zomers een plankje onder te bevestigen,voor deze toch mooie vogels.

  2. Denk dat het vee op stal zetten in het buiten gebied een grote invloed heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *