dinsdag 16 juli 2019
Homepage | inheemse vogels | 200.000 dode winterganzen in Friesland is onacceptabel

200.000 dode winterganzen in Friesland is onacceptabel

De provincie Friesland wil 200.000 winterganzen doden om zo te kunnen bezuinigen op schadevergoeding voor boeren. Om dat te kunnen realiseren wil de provincie ook de zogeheten winterrust voor ganzen afschaffen. Vogelbescherming vindt dat onacceptabel en bezint zich op stappen.
Overwinterende ganzen horen van oudsher thuis in ons land. Deze trekvogels zoeken al eeuwenlang de Nederlandse delta op, om de winter door te komen en daarna weer gezond naar de broedgebieden in Scandinavië en Rusland terug te keren. De uitgestrekte kwelders, hun natuurlijke leefgebied, verdwenen grotendeels en veranderden in weilanden en akkers. De mens werd een stevige concurrent van de gans. Met de steeds intensiever wordende landbouw, nemen de knelpunten toe.

Rust voor overwinterende ganzen
Friesland wil bezuinigen op de schadevergoedingen en daarvoor de winterrust opheffen en jaarlijks 200.000 overwinterende ganzen doden (brandganzen 100.000 max., kolganzen 75.000 max. en grauwe ganzen 25.000 max.). Voor Vogelbescherming is dat onacceptabel. Van soorten als kolgans, grauwe gans, brandgans en kleine rietgans overwintert meer dan de helft van de Noordwest-Europese populatie in ons land. Nederland heeft dan ook een grote internationale verantwoordelijkheid en verplichting voor het bieden van rust, ruimte en voedsel voor deze ganzen.

Duurzame balans
Eerder pleitten It Fryske Gea, Natuurmonumenten en Vogelbescherming al voor een alternatief plan voor de ganzenaanpak in Friesland. De organisaties pleiten voor een aanpak, die toewerkt naar een duurzame balans tussen ganzen en landbouw. De provincie besloot echter gisteravond toch over te gaan tot het drastische plan om 200.000 ganzen in de winter te doden. Vogelbescherming bezint zich op stappen.

bron:Vogelbescherming

Volwassen grauwe gans

Bekijk ook

Wildredders in gebruik genomen

Maatschap Aelmans uit Colmont heeft een van de eerste wildredders ontvangen. Daarmee moet worden voorkomen ...

4 opmerkingen

 1. Ganzen kwamen altijd voor in Nederland gedurende de zomer.
  Maar de hoeveelheid die er nu lopen is buiten alle proporties.
  Ja ruimen is dan altijd een heet hangijzer.
  Maar welke optie is er nog meer.?
  Ja laten lopen en de boeren uitkopen.maar dat is de minst rieeel oplossing iemand zijn huis en werk en haard ontnemen.
  Dus blijft ruimen over .en gebruiken voor consumptie.
  Het doden is niet mooi .Maar in de oostvaarders plassen laat men ook een grote hoeveelheid dieren sterven , en dit vind men normaal.dus niet al te veel zeuren.

  • Er is helemaal geen probleem. De boeren die ik zie in Friesland hebben nog kuil over van vorig jaar. Daarnaast zie ik, ook deze winter al niet nog veel ganzen zoals in het verleden en ik woon midden tussen ganzen gebied, Witte en Zwarte brekken. Ook de zogenaamde noodzaak om nu meer krachtvoer bij te voeren slaat nergens op de boeren voeren in de winter altijd krachtvoer bij. Voor ik kan overzien is er ook al geen nette overzichtelijke boekhouding bijgehouden van de , in mijn ogen onzinnige, te korten. ook is er gaan boer die vee heeft moeten wegdoen om zo honger voor zijn kudde te voorkomen ( Een wonder dat de fosfaatkwestie nog niet wordt afgewenteld op de ganzen) en als laatste ik zie, terwijl ik dagelijks in het veld ben, ook geen grote hoeveelheid vrachtauto’s rondrijden met kuil aangekocht uit gebieden waar men dan gras over zou hebben ( overigens die zijn er ook niet). Boeren hebben een veestapel die in erg veel gevallen over de grens van de draagkracht van hun eigen land zitten, De fosfaat kwestie is daar een helder voorbeeld van . Deze boeren willen gewoon een extra subsidie van de belasting betaler en de Provincie kijkt niet op of om, het is immers niet uit de portemonnee van Johannes Kramer (Gedeputeerde met deze portefeuille van de Friese Nationalisten) maar gaat uit degrote ruif. Echter zoals gezegd volkomen onterecht en in een provincie waar vele voedselbanken zijn, zou dat geld veel beter besteed kunnen worden. ER IS GEEN GANZEN PROBLEEM.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *