vrijdag 3 april 2020
Homepage | inheemse vogels | 100 paar visdief!

100 paar visdief!

Goede berichten uit het Eemmeer. Nadat Vogelbescherming en Natuurmonumenten vorig jaar drie broedeilandjes herstelden, nestelen er maar liefst 100 paar visdiefjes! Binnenkort kunnen we daar heel veel jongen verwachten.
Met veel sterns in ons land, waaronder de visdief, gaat het niet goed. Vogelbescherming werkt daarom dankzij de financiële steun van de Stern Groep aan het herstellen van broedeilandjes in voedselrijke gebieden.

Weinige geschikte plaatsen
De Waddenzee, de Noordzee kustzone, het IJsselmeergebied en de Delta zijn voor grote sterns, dwergsterns, visdieven en noordse sterns zeer belangrijke gebieden. Er zijn weinig geschikte plaatsen voor deze sterns om te kunnen broeden en in het IJsselmeer is er te weinig vis voor de jongen. Grotere kolonies visdieven zitten vandaag de dag in de Delta en in de Wadden. Plekken die behoorlijk ver uit elkaar liggen. Alleen al vanuit dat oogpunt is het wenselijk om visdieven ook in het binnenland meer ruimte te geven. Daarom zijn vorig jaar drie broedeilanders in het Eemmeer hersteld. Naar verwachting is hier ook genoeg voedsel te vinden.
Zand, schelpen en moeilijk bereikbaar

Sterns houden van onbegroeide maar voldoende hoge eilanden, zandplaten en strandjes, bij voorkeur moeilijk bereikbaar voor predatoren en recreanten. Door het weghalen van vegetatie en aanbrengen van een schelpenlaag kunnen bestaande plekken geoptimaliseerd worden voor sterns en andere bodembroeders. Ook dat is in het Eemmeer gebeurd en met succes.

Het meest noordelijke eiland (‘Zwarte Stern’) van de drie is op dit moment niet alleen in gebruik door eenden, ganzen en kokmeeuwen, maar hier zijn ook 39 nesten van visdiefjes aanwezig en nog enkele tientallen nestkuiltjes. Op het middelste eilandje (‘Dwergstern’) is het aantal visdiefnestjes nu 61 en ook hier zijn veel nestkuiltjes in de opgebrachte schelpen laag. Dat maakt dat er in mei precies 100 nesten van Visdiefjes waren. En waarschijnlijk komt daar nog wel wat bij. Ter vergelijking: vorig jaar broedde in dit gebied maar één paartje. Met zoveel nesten kan het niet anders dan dat we hier over een paar weken een explosie aan jonge visdiefjes kunnen verwachten; het broedsucces wordt in de gaten gehouden. Voor een vogel die alle steun nodig heeft is dat een fantastisch resultaat.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
foto: eerder geplaatst

Bekijk ook

Pientere kauw, met video

Je kunt je netje met pinda’s nog zo ver van de tak hangen, sommige kauwen ...

2 opmerkingen

  1. Blijkt maar weer ?Als de habitat.leefomgeving verdwijnt soorten wegtrekken.
    Niet uitsterven zoals vele natuur en duistere clubjes ons aanpraten.
    Dit is alleen maar om hun goede doelen geld en subsidies veilig te stellen.
    Een goede habitat zorgt ervoor dat deze in Nederland blijven.maar we moeten niet ten koste van alles dit willen herstellen soorten zullen wegtrekken. En terug komen.

  2. Doorgaans is/zijn ten koste van alles nooit, of bijna nooit, goed.
    Ook niet binnen avicultuur, als wanneer ten koste van alles om het even welke vogelsoorten/ondersoorten worden gehouden, worden gekweekt.

Laat een reactie achter op J. Elsen Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *