dinsdag 23 april 2019
Homepage | inheemse vogels | Voorlopig geen afschot van smienten in Zuid-Holland

Voorlopig geen afschot van smienten in Zuid-Holland

Er mogen tot in ieder geval eind oktober geen smienten worden afgeschoten in Zuid-Holland. De rechter komt er op verzoek van vogelbeschermers alweer aan te pas. Tot die uitspraak doet, mag er niet geschoten worden.
Internationaal belang
Nederland is van internationaal belang voor overwinterende smienten. Toch heeft de provincie Zuid-Holland vorig jaar toestemming gegeven voor het afschieten van smienten om daarmee landbouwschade tegen te gaan. Dit ondanks 10.000 protestmails van bezorgde burgers die de provincie opriepen anders te besluiten. De populatie smienten is na de eeuwwisseling fors afgenomen. Het is daarom volstrekt onverantwoord smienten te doden.
Toch bedreigd door afschot
Het opschorten van het afschot is in afwachting van een definitieve uitspraak door de rechtbank. Voor de smienten is dat positief: geen afschot tot eind oktober. Dat heeft de rechter bepaald in het kader van procedures van Vogelbescherming en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen met lokale natuurorganisaties. De organisaties zijn deze zomer in beroep gegaan vanwege de toestemming die de provincie heeft gegeven voor het afschot van smienten om landbouwschade tegen te gaan.

Het beroep heeft echter geen schorsende werking waardoor de jagers vanaf 1 oktober gebruik zouden kunnen maken van deze toestemming van de provincie. Om dat tegen te gaan vroegen Vogelbescherming en NMZH een voorlopige voorziening aan waarmee het afschot stopgezet zou kunnen worden totdat de rechtbank uitspraak doet in de beroepsprocedure. De rechtbank heeft echter aangegeven dat het vanwege de materie en omvang van het dossier niet zou gaan lukken om zich voor 1 oktober te buigen over het schorsingsverzoek. Daarom is er nu op 25 oktober een zitting hierover gepland en mag er totdat er naar aanleiding van die zitting uitspraak zal worden gedaan niet op smienten in Zuid-Holland geschoten worden.

Vogelbescherming en NMZH zijn blij dat de toestemming voor afschot geschorst is tot de rechtbank uitspraak zal hebben gedaan op het schorsingsverzoek.

bron:Vogelbescherming

Dit paartje smienten  kan rustig door zwemmen.

Bekijk ook

Boerenzwaluw keert terug

Een zwaluw maakt nog geen zomer. Maar, dit zomerse paasweekend en de weken erna keren ...

5 opmerkingen

 1. Wat de laatste tijd opvalt als we ergens last of schade van hebben dan is de oplossing afschieten,te veel katten,te veel ganzen,te veel wilde zwijnen en straks te veel wolven en we blijven maar urbaniseren en cultiveren en vaak ook nog met subsidie.

 2. Ja hebben we met de oostvaarderplassen niet gedaan .daar deden we pappen en veel nathouden😣totdat we er achter kwamen? Dat afschieten .niet ideaal is maar daar wel één oplossing bied
  Al is het wachten tot het zo groot schalig word nooit een oplossing.
  Heb daar 5 jaar geleden ook al over geschreven.
  Nee het laten lopen en onderhouden .zijn twee dingen.
  Men wil de vogels beschermen.en de kat .men wil de landbouw in stand houden en zwijnen laten lopen.men wil de wolfen laten huisvesten .en vervolgens onze dieren beschermen.
  Weet niet welke stad dat u woont.
  Maar de natuur is hard voor elkaar.en daar maken wij ook deel van uit.
  Ik ben niet altijd een voorstander van opruimen .maar 1.000.000 verwilderde katten heeft niets met onze natuur te maken.
  Maar met een falende bezitters probleem van de kattenhouders .nu en in het verleden.
  Dit kan men niet afschuiven op de mensen die een andere mannier van beschermen hebben.
  Dan is er maar één oplossing.
  Of het verbieden van het houden of reguleren door middel van een wet. Doen we bij honden ook.

 3. In Belgie is er nogal heisa ontstaan na omstreden jachttechniek bij het doodschieten van een zestal vossen.
  Deze jachttechniek wordt onder andere toegepast bij “oogstjacht” die door boeren worden besteld.
  Bij het doodschieten van de vossen gebeurde dit vanaf de openbare weg. Een drukke weg waar veel fietsers en wandelaars passeren, heen of terug van een nabijgelegen natuurpark.
  Verschillende jachtverenigingen, onder andere Hubertus verenigingen waarschuwen voor risico’s van die nieuwe trend.
  Onder tussen wordt er juridisch/gerechtelijk onderzocht of dergelijke trend al of niet wettelijk is.
  één ding is zeker: openbare weg is geen jachtterrein.
  Bij afschot dieren/vogels is een vooraf toelating/vergunning nodig. Want afschot dieren/vogels in het wild is bij wet verboden.

  Maar wat ik als vogelliefhebber, en veel vogelliefhebbers met mij, niet kunnen begrijpen dat Nederlandse vogelliefhebbers hun medewerking verlenen, zelfs financieel steunen, aan/bij een organisatie met betrekking positieflijst, nu huisdierenlijst. En dit terwijl het grootste deel van de aangesloten organisaties te maken hebben met katten, honden of andere zoogdierenorganisaties. Terwijl de aangesloten vogelorganisaties op één hand te tellen. En het voormalige ANBvV bij gerekend.

  Zijn de Nederlandse Vogelliefhebbers dan zo naif om te denken dat die organisatie enkel hun belangen zal verdedigen en de kattenorganisaties links laat liggen.
  Denk en velen met mij dat het eerder andersom zal zijn.

  De problemen van dergelijke voorvallen hebben vooral te maken met gebrek van een gezindheid. Ook binnen de vogelhobby heerst er onenigheid tussen de verschillende vogelorganisaties/vogelbonden. Zie de heisa wat betreft vogelringen Parkieten Soceiteit en organisatie COM 2019 Zwolle.
  Nochtans is het niet zo; “samen zijn we sterker”. Zie “Vogels helpen elkaar om er zelf beter van te worden

  Overpopulaties, overbevolking, soorten dieren/vogels ontstaan door evolutie door de jaren heen.
  Maar tegenover staat dat dergelijke vaststellingen liever vandaag dan morgen dergelijke overpopulaties , overbevolking, ongedaan worden gemaakt, worden vernietigd door afschot.

  Eindelijk beginnen verantwoordelijke in te zien dat algemene maatregelen alleen niet voldoende zijn. Maar ook bijkomende lokale/plaatselijke maatregelen noodzakelijk zijn. Meermaals zelfs belangrijker dan algemene maatregelen.
  Zie kattenmaatregelen Belgie-Vlaanderen.
  Het aantal verwilderde- zwerf- huiskatten overal, om het even waar, het zelfde.
  Net wat betreft vogelgriep, pseudovogelpest, usutu-virus, en of andere vaststellingen.

  Daarom dat voorgeschiedenis, alles van kortbij opvolgen, onder andere via verplichte registratie, O zo belangrijk zijn.
  Simpel uitgelegd:
  “Kort op de bal spelen”.

  Bij verschillende ronde tafelgesprekken hebben meermaals vastgesteld dat het merendeel niet is tegen microchip, en of andere maatregelen. Maar wel wantrouwig zijn als het gaat om verplichte registratie.
  Velen denken dat private gegevens door jan en allemaal, door iedereen, kunnen bekeken worden.
  Wat een volledige foute gedachte is. En zeker met die “nieuwe” private wetgeving binnen de EU.

  Geleidelijke afbouw van overpopulaties/overbevolking is de meest aangewezen methode.

  Trouwens zijn bij mensen, bevolking, ook geen vormen van overpopulaties, overbevolking?
  Moeten die dan ook worden afgeschoten?

 4. Het afschieten van de mensen? Doen sommige landen al eeuwen lang.
  Iets wat een georganiseerd iets is .door groepen.

  Ben het eens dat georganiseerd overleg beter zou zijn .maar de vogelbond .heeft daar een andere kijk op.wat ik niet deel .ben een liefhebber van dieren en vogels.
  Dus geen bestuurslid.heb hier met hun over gesproken.
  Maar het vergiftigen van muizen .vliegen .muggen.en ratten.
  Is een geaccepteerd iets .als de rat zo groot is als een vos .niet meer-🤔het doodslaan van een vlieg is normaal .als hij de maat van een gans heeft is het moorden🤔.
  Als er dan ook nog haar op zit .en de muis heeft de afmeting van een poes.wat dan.
  Ja poesen vingen muizen .maar dat gaat op bij de boerderij.niet in woonwijken en bossen.
  Het reguleren zal nooit mooi zijn.
  Een positief lijst werkt hier niet aan mee.
  Deze word nu al aangestuurd door organisaties met eigen belang.die de invulling willen geven.
  En wijd vertakt zijn in onze politieke sector.
  Een welstandslijst voor dieren wel.
  Daarin alle dieren toestaan? Mits???
  Men kan voldoen aan de opvang..deskundigheid.nachthok.chippen.en ten alle tijde verantwoordelijk is .
  In juridische zin als in dierlijke zin van het goed verzorgen ? En onderhouden van het dier.

 5. Is het naïef om te denken?
  Als wij in de oostvaarderplassen 10 leeuwen los laten.
  Er over 3 jaar 80 leeuwen lopen.en geen enkel ander dier meer.
  Wat doen we dan met de leeuwen🤔

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *