dinsdag 16 oktober 2018
Homepage | inheemse vogels | VOORLICHTINGSBULLETIN NBvV OVER VOGELGRIEP, GEEN TENTOONSTELLINGSVERBOD

VOORLICHTINGSBULLETIN NBvV OVER VOGELGRIEP, GEEN TENTOONSTELLINGSVERBOD

Voorlichtingsbulletin
15 november 2016
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom
tel. 0164 – 23 50 07
e-mail: info@nbvv.nl
internet: www.nbvv.nl

Ook langs deze weg willen wij u informeren over de actuele stand van zaken m.b.t. de door de overheid afgekondigde maatregelen ter voorkoming
van een epidemische uitbraak van vogelgriep. Er leven binnen en buiten onze bond een aantal vragen waarover wij hier helderheid willen
geven:
HOE EN WAAR VIND IK DE JUISTE EN MEEST ACTUELE INFORMATIE?WAT IS DE ACTUELE SITUATIE EN WAT BETEKENT DIT VOOR ONZE TENTOONSTELLINGEN?
Op onze website (www.nbvv.nl) vindt u altijd de meest actuele informatie zoals die langs officiële weg tot ons komt. Ons hoofdbestuur heeft goede contacten met de overheid en eventuele wijzigingen in de situatie worden onmiddellijk op onze website gepubliceerd. Hier vindt u dus het enige juiste nieuws over de zaken die voor onze hobby van toepassing zijn. Hou deze dus in de gaten

WAT IS DE ACTUELE SITUATIE EN WAT BETEKENT DIT VOOR ONZE TENTOONSTELLINGEN?
Update 14-11 | 21:30
M.b.t. de berichtgeving over de aanvullende maatregelen Vogelgriep kan het hoofdbestuur mededelen dat de tentoonstellingen vooralsnog gewoon door kunnen gaan. Wel worden kwartels, rallen en overige hoenderachtigen uitgesloten van deelname aan TT’s. Het HB zal trachten, indien de situatie hierom vraagt, de nieuwsberichten m.b.t. vogelgriep z.s.m. op de site van de NBvV te plaatsen

Aanvullende maatregelen vogelgriep
Nieuwsbericht | 14-11-2016 | 19:51
Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken. Vanaf vandaag geldt een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven.
Dit betekent dat de stallen niet door buitenstaanders bezocht mogen worden, met uitzondering van bijvoorbeeld een dierenarts. Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de gehouden vogels (toevoeging NBvV: let op – dit betreft zoals onderstaand te lezen is dus sierpluimvee en watervogels).
Verder heeft de staatssecretaris een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels. Ook geldt er een verbod op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden.
Om een dreigende vogelgriep epidemie te voorkomen heeft het Ministerie van Economische Zaken maatregelen afgekondigd.
De regeling heeft betrekking op commercieel gehouden gevogelte.
De strekking van de regeling houdt in dat iedere houder van gevogelte passende maatregelen neemt om zoveel mogelijk te voorkomen dat het door hem gehouden gevogelte in contact komt met gevogelte van andere houders of met in het wild levende dieren, zoals in het wild levende
vogels of hun uitwerpselen. Voor de houder van niet-commercieel gehouden gevogelte, dus de vogelliefhebber die hobbymatig en duurzaam vogels houdt zijn onderstaande beperkingen van toepassing.
• Eigenaren van hobbyvogels worden dringend erop gewezen dat zij moeten voorkomen dat hun dieren in contact komen met wilde watervogels of vogelpoep.

logo

Bekijk ook

MAAK JEZELF BLIJ MET VOGELS DICHTBIJ

Word jij ook zo blij van vogels in je tuin of op je balkon? Hang ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *