woensdag 23 januari 2019
Homepage | inheemse vogels | Vogels mogen niet de dupe worden van plan VVD en SGP voor de Oostvaardersplassen

Vogels mogen niet de dupe worden van plan VVD en SGP voor de Oostvaardersplassen

Vogelbescherming Nederland maakt zich grote zorgen over het initiatief van de Flevolandse Statenfracties van VVD en SGP voor de Oostvaardersplassen. De Oostvaardersplassen zijn een internationaal belangrijk natuurgebied voor vogels. Het zijn de vogels die de dupe zouden kunnen worden van de plannen die de partijen hebben voor de grote grazers, Lelystad Airport en recreatie in het gebied.
Morgen, woensdag 18 januari, bespreekt de Commissie Duurzaamheid van de Staten van Flevoland een initiatief van VVD en SGP voor het toekomstig beleid voor de Oostvaardersplassen. Het initiatief van de fracties is gericht op het realiseren van minder grote grazers, meer toerisme en een ontwikkeling in de Oostvaardersplassen die uitbreiding van Lelystad Airport niet in de weg staat. De Oostvaardersplassen zijn van internationaal belang voor 31 veelal zeldzame vogelsoorten. Op basis daarvan maakt het gebied deel uit van Natura 2000, het netwerk van Europa’s belangrijkste natuurgebieden. Met 19 van deze 31 soorten gaat het echter niet goed in de Oostvaardersplassen.
Belangrijk voor vogels
Kees de Pater van Vogelbescherming: “Voor alles is de Oostvaardersplassen een belangrijk vogelgebied. Het is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de vogels, niet vanwege de grote grazers of het toeristisch potentieel. Grote grazers en recreatieve functies zijn in de Oostvaardersplassen ondergeschikt aan het realiseren van een gezonde vogelstand. Dat wil niet zeggen, dat meer recreatie niet mogelijk is. Als het maar zorgvuldig gebeurt.”
Lelystad Airport
Vogelbescherming laat in een brief aan de statenleden weten dat alle plannen voor de Oostvaardersplassen eraan moeten bijdragen dat de populaties van deze soorten zich kunnen herstellen. Alle andere plannen dienen hieraan ondergeschikt te zijn.

De initiatiefnemers schrijven in hun nota ‘bij het beheer wordt rekening gehouden met de gevolgen van de uitbreiding van de luchthaven Lelystad’. In de ogen van Vogelbescherming wordt hier de wereld op zijn kop gezet. Eventuele uitbreiding van het vliegveld kan alleen als de natuur van de Oostvaardersplassen daar niet onder lijdt. Dat wil in de ogen van Vogelbescherming niet zeggen dat bijvoorbeeld uitbreiding van recreatie niet mogelijk is, maar het mag natuurherstel niet in de weg staan.

Vogelbescherming hoopt dat een meerderheid in de Provinciale Staten de initiatiefnota in zijn huidige vorm afwijst en tot een plan komt dat goed voor de vogels van het gebied is.

bron:Vogelbescherming

Ganzen Oostvaardersplassen
Ganzen Oostvaardersplassen

Bekijk ook

Grote zorgen over de vogelpopulatie rondom Lelystad Airport

De tweede kamerfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) maakt zich grote zorgen over ...

1 opmerking

 1. Laten we wel wezen .het ommuurde kerkhof voor deze grote grazers .is een ramp voor de Nederlanders. Behalve de zg natuur organisaties. Deze zijn in de wolken.waar de grazers in een strenge winter de hemel ingaan .wegens gebrek aan voedsel.
  Dat is de natuur volgens deze mensen met oogkleppen op.
  Men noemt zich beschermers ?? Van wat.?
  Niet van de natuur anders wist men wel dat niet alles gehouden kan worden.op zo’n stuk land.
  Malloten uit de grote stad.die de natuur kennen uit een boekje van Greenpeace of anti bont of noem maar op .
  Jammer dat men het nog nooit heeft gesnapt .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *