donderdag 18 oktober 2018
Homepage | wetenswaardigheden | ‘Vogels helpen jongen van andere soorten in ruil voor wederdienst’

‘Vogels helpen jongen van andere soorten in ruil voor wederdienst’

Sommige vogels besluiten voor de nakomelingen van andere vogelsoorten te zorgen, als zij denken daar later profijt van te hebben.
Dat blijkt uit een studie van evolutionair bioloog Sjouke Kingma van de Rijksuniversiteit Groningen, die maandag is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications.
Onder ongeveer negen procent van de vogelsoorten op aarde zijn er individuen die liever vogels van dezelfde soort helpen, dan zelf nakomelingen produceren. Zulk altruïstisch gedrag levert indirect ook voordelen op voor het dier dat het vertoond.
Dat gedrag is niet vreemd, en komt ook voor bij verschillende zoogdieren, vissen en insecten. Sommige onderzoekers stellen dat vogels dit alleen doen om familieleden te helpen om zo hun genen door te geven, maar er blijkt meer aan de hand.
Erfenis
In zijn onderzoek stelt Kingma dat vogels ook behulpzaam zijn om hun eigen toekomstperspectief te verbeteren. Hij bestudeerde 44 soorten vogels, en zag dat vogels soms individuen van andere soorten helpen zonder nauw verwant zijn of genen te delen.
Sterker nog: Veel vogels zijn meer geneigd om niet-familieleden te helpen als ze verwachten later hun territorium te kunnen overnemen.
Volgens Kingma zien vogels hun territorium hetzelfde als mensen hun huis. “Sommige vogelsoorten staan andere species toe in hun leefgebied, in ruil voor behulpzaam gedrag van die soort”, schrijft Kingma. “Die hulp wordt grootschaliger als de helpers denken het grondgebied in de toekomsten te kunnen erven.
Het onderzoek laat volgens de bioloog zien dat bepaalde dieren in staat zijn er een langetermijnplanning op na te houden om toekomstige doelen te bereiken.

Door: NU.nl

Bekijk ook

Van restauranteigenaar naar papegaaienshow: ‘Ik ben alles verloren’ (met video)

Met elke zonnestraal staat Salvatore met zijn papegaaien op Scheveningen. Voor een luttele € 2,- ...

1 opmerking

  1. Het kan aan het artikel liggen en dat dus de onderzoeker toch andere waarnemingen heeft en wellicht toch andere conclusies trekt. Maar op mij komt het wel erg hominide over . Hier lijkt me niet uitgesloten dat de maatschappij visie van de onderzoeker een rol kan hebben gespeeld.
    Een sterk voorbeeld van interpreteren op basis van een eigen wensbeeld en/of zelfs preutsheid vond ik bij het onderzeoek, dat inclusief de conclusie breed aanvaard wordt betreffende de Heggenmus. Men nam waar dat heggenmussen sterk promiscue zijn. De daaraan gekoppelde waarneming was dat, als voorspel, de man heggenmus de cloaca van het vrouwtje bepikt alvorens tot copuleren over te gaan. En dan komt de verklaring, hij doet dat om het eventuele sperma van een andere man te verwijderen om zo zijn eigen succes te vergroten. Maar als we nu eens uitgaan dat elke handeling van deze vogel niet doordacht is, maar ook deze handeling tot het balts ritueel behoren, en dat het vrouwtje het bewerken van haar cloaca nodig heeft om welwillend te worden, voor de preutse onder ons ook mensen kennen dit zeker bewust gekozen ritueel. Kortom geen enkel vooropgezet beredeneerd doel, maar “wellicht” wel een effectieve handeling , die ziet hierin , volgens mij, hoe het verklaren van handelingen van dieren sommige mensen op de loop laten gaan door hun eigen maatschappij visie of hun kijk op seksualiteit
    Ik zou werkelijk het onderzoek rapport wel eens willen zien .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *