donderdag 18 oktober 2018
Homepage | inheemse vogels | Vogelbescherming dient Europese klacht in tegen Nederland over bescherming van weidevogels

Vogelbescherming dient Europese klacht in tegen Nederland over bescherming van weidevogels

De afgelopen decennia heeft Nederland onvoldoende gedaan om weidevogels te redden van de ondergang. Ondanks herhaaldelijk aandringen van Vogelbescherming Nederland heeft de rijksoverheid al die jaren niet de juiste maatregelen genomen om de constante achteruitgang van deze vogels te stoppen. Vogelbescherming staat niet alleen in haar oproep weidevogels als de grutto te redden. Ook andere natuurorganisaties, wetenschappers en boerenorganisaties trokken in het verleden regelmatig aan de bel. Voor Vogelbescherming is de maat nu vol, daarom dient de natuurorganisatie een klacht in bij de Europese Commissie.
Weidevogels als de grutto, kievit, scholekster en veldleeuwerik hollen al tientallen jaren in aantal achteruit. Een recente studie van het CBS over het bereiken van de wereldwijd afgesproken Sustainable Development Goals toont aan dat Nederland op het gebied van natuur ernstig tekort schiet. De studie concludeert onder andere dat vogelsoorten van het boerenland nog steeds hard achteruit gaan. Uit het recentelijk verschenen boek Agrarisch natuurbeheer in Nederland blijkt dat met de huidige maatregelen er op termijn slechts zo’n 1.500 paar grutto’s over blijven. Ter vergelijking: in de jaren tachtig leefden er ruim 100.000 paar in ons land, vandaag de dag minder dan 30.000 paar. Een aantal dat dus elk jaar afneemt.

Plan van niks
Vorig jaar nam een Kamermeerderheid een motie aan waarin de regering opgeroepen werd zo snel mogelijk met een plan van aanpak te komen om de weidevogels te redden. Na ruim een jaar is dit plan er eindelijk. Het is echter een plan zonder concrete doelstellingen, acties en extra financiële middelen. Een plan dat niet gaat werken. Om weidevogels als de grutto, kievit en scholekster te redden zijn vergaande maatregelen noodzakelijk.

Nederland komt internationale verplichtingen niet na
Voor Vogelbescherming is de maat nu vol. De natuurorganisatie heeft jarenlang constructief meegedacht met de overheid over maatregelen en zelfstandig een veelheid aan initiatieven genomen om weidevogels beter te beschermen. Nu blijkt dat de rijksoverheid niet bereid is om op korte termijn de dringend noodzakelijke maatregelen te nemen dient Vogelbescherming een klacht in bij de Europese Commissie. Kern van de klacht is dat Nederland zijn internationale verplichtingen ten aanzien van de bescherming van weidevogels en hun leefgebieden niet nakomt.
In de jaren tachtig leefden er ruim 100.000 paar grutto’s

bron: Vogelbescherming
foto: eerder geplaatst

Grutto

Bekijk ook

Roeken afschieten in Zuid-Holland mag

DEN HAAG – Het afschieten van roeken in fruitboomgaarden in de Alblasserwaard-Oost, de Tielerwaard-West, Vijfheerenlanden ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *