woensdag 20 februari 2019
Homepage | Tag archief: weidevogels (pagina 5)

Tag archief: weidevogels

Dramatische achteruitgang vogels boerenland

Living Planet Report bevestigt dramatische achteruitgang vogels boerenland. Hoewel de natuur in Nederland over het algemeen een licht herstel laat zien, is het herstel gering en broos, en gaat het vooral op het Nederlandse platteland juist dramatisch slecht. Dat staat in het Living Planet Report – Natuur in Nederland van ...

Lees verder »

Europees steungeld ook voor weidevogels

Den Haag – Ook de weidevogels gaan profiteren van de Europese steungelden (€30 miljoen) die staatssecretaris Sharon Dijksma beschikbaar heeft voor de melkvee- en varkenshouderij. Europees steungeld ook voor weidevogels Dat zegt de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Eric Smaling. Stimuleren ...

Lees verder »

Vogels in de Tweede kamer

Vragen van het lid Smaling (SP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht dat het slecht gaat met weidevogels als grutto’s, scholeksters en veldleeuweriken (ingezonden 12 augustus 2015). Vraag 1 Wat is uw «plan de campagne» om de weidevogelstand te herstellen? Vraag 2 Waar heeft het huidige beleid ...

Lees verder »

PvdA ernstig bezorgd over bijen en weidevogels

Het gaat ontzettend slecht met de bijen en weidevogels in Nederland. 18 procent van alle Nederlandse bijen heeft de winter niet overleefd, ongeveer het dubbele van vorig jaar. De meeste weidevogels gaan ook hard achteruit. Sinds de jaren ’90 is de gruttostand gehalveerd en het aantal scholeksters en veldleeuweriken is ...

Lees verder »

Weidevogels verder achteruit

Vandaag hebben het CBS en SOVON cijfers bekend gemaakt over de achteruitgang van verschillende soorten weidevogels sinds 1990. De meest karakteristieke weidevogels zoals grutto en scholekster zijn met meer dan de helft afgenomen. Alleen drastische maatregelen in de hele melkveesector kunnen de weidevogels en de natuur van het weidelandschap redden, ...

Lees verder »

LTO Salland baalt van beschuldigingen over terugloop weidevogels

LTO Salland heeft de balen van de beschuldigingen van de Vogelbescherming over de terugloop van het aantal weidevogels. Volgens de Vogelbescherming loopt dat aantal terug door het afschaffen van het melkquotum waardoor er steeds meer koeien bijkomen. “Zeer ongenuanceerd,” noemt Marcel Strijtveen van LTO Salland die stellingname. De Vogelbescherming zegt ...

Lees verder »

Groen links op de bres voor weidevogels

Het voortbestaan van de grutto, de kiekendief en andere weidevogels wordt bedreigd. Volgens de Vogelbescherming komt dit door toename van het aantal koeien in de wei. GroenLinks kamerlid Rik Grashoff trekt ten strijde voor de grutto en consorten. Hij stelde vandaag kamervragen. De afname van de weidevogels komt volgens het ...

Lees verder »