maandag 19 november 2018
Homepage | Tag archief: weidevogels (pagina 2)

Tag archief: weidevogels

20 miljoen voor weidevogels

Staatsecretaris Van Dam wil 20 miljoen extra uittrekken voor agrarisch natuurbeheer, zo heeft hij de Tweede kamer vorige week laten weten. Hij wil dit budget vrij maken door geld over te hevelen van de algemene landbouwsubsidies naar agrarisch natuurbeheer. Vogelbescherming Nederland ziet dit als een goede eerste stap naar een ...

Lees verder »

Jonge weidevogels: een heerlijk hapje

Het broedseizoen voor grutto, scholekster, tureluur en kievit is weer in volle gang. Maar daarmee lijkt het lopend buffet voor vos, steenmarter, kraai en kiekendief ook weer geopend. Net als de afgelopen twee voorjaren, zien de weidevogelonderzoekers van de Rijksuniversiteit in Groningen veel eieren en kuikens in hun onderzoeksgebied in ...

Lees verder »

Tureluur is de slimste weidevogel

Van alle weidevogels gaat het met de tureluur het minst slecht. Dat komt deels door zijn onstuimige liefdesleven. De tureluur heeft een Latijnse naam als een toverspreuk uit Harry Potter: Tringa totanus. De tureluur is een weidevogel die behoort tot de strandlopers. Voor de niet-kenner heeft ie wel iets weg ...

Lees verder »