zaterdag 23 maart 2019
Homepage | inheemse vogels | Ook Franse akker- en weidevogels verdwijnen in rap tempo

Ook Franse akker- en weidevogels verdwijnen in rap tempo

Net als in Nederland gaat het in Frankrijk ook slecht met de akker- en weidevogels. Uit onderzoek is gebleken dat de populatie van de Franse plattelandsvogels de afgelopen 15 jaar met 30 procent is afgenomen, en dat hieraan nog geen einde lijkt te komen. In tegendeel, want de afname lijkt alleen maar te versnellen.
De schrikbarende afname van Franse akker- en weidevogels blijkt uit de jaarlijkse vogeltellingen. Daarbij wordt gekeken naar vier groepen vogels, te weten de algemene soorten die geen echte voorkeur hebben voor een specifieke omgeving, en verder de bos, weide- en stadsvogels.

Van vogelsoorten als de veldleeuwerik, de ortolaan en de grasmus is één op de drie verdwenen. Nog schrikbarender is de afname van de patrijs, waarvan in de afgelopen 15 jaar de populatie met maar liefst 80 procent is geslonken.
Neonicotinoïden
Als boosdoener wordt gewezen naar het gebruik van onkruidverdelgers en pesticiden als neonicotinoïden. Door de schaalvergroting in de landbouw ontstaan steeds grotere gebieden met alleen maar monoculturen, en wanneer daar ook nog eens pesticiden als neonicotinoïden gebruikt worden verdwijnen alle insecten, en daarmee het voedsel voor de akker- en weidevogels.

Biologische landbouw
Jiguet pleit dan ook voor een snelle ‘vergroening’ van de landbouw met biologische teelt en meer ruimte voor verwildering, waardoor wilde planten en kruiden weer de ruimte krijgen en de insecten terugkeren. En dat geldt niet alleen voor Frankrijk, want ook uit landen als Groot-Brittannië, Zweden en ons eigen lang komen dezelfde alarmerende cijfers en zijn dezelfde oplossingen absoluut noodzakelijk. J

Bron: MSN
foto: eerder geplaatst

Bekijk ook

Fazant valt recht uit de lucht in Deventerse woonwijk: “Uitzonderlijk”

Terwijl Caroline van der Plas uit Deventer rustig in haar tuin aan het werk was, ...

1 opmerking

  1. Is het de intensieve landbouw,of is er een gebrek aan goede insecten voor de jongen,het laatste heeft veel te maken met het probleem hier,te weinig bloemen en voeding voor de insecten,en voor de ortolanen en geelgorzen en patrijzen,is een goede graanmengsel ook noodzakelijk.
    Het lijkt dat de landbouw in frankrijk niet de schuldige is ! Waarom hier dan wel? Ook hier hebben we dezelfde problemen.of speelt de rol van de vos ook in frankrijk ook mee?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *