zondag 20 januari 2019
Homepage | regelgevingpagina 30

regelgeving

Indrukwekkende collectie roofvogels heeft voorlopig nieuwe thuis na veroordeling eigenaar

OPGLABBEEK / SINT-LAUREINS – Dinsdagavond worden in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek zo’n 30-tal grote roofvogels en uilen opgevangen. De dieren werden bij de vogelkwekerij Marlin Zoo in het Oost-Vlaamse Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen) in beslag genomen. Bij de lading zitten onder meer vale gieren stellers zeearenden, aasgieren en een bateleur. Soorten die ...

Lees verder »

Vogelgriep in Fryslân

Update zondag 11 december, 18.30 uur De oproep om niet het veld in te gaan, wordt uitgebreid richting jagers. Dit om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Vandaag heeft Wetterskip Fryslân weer rond de 200 dode smienten aangetroffen. Daarmee komt het aantal dode en opgeruimde vogels sinds de ...

Lees verder »

Vogelgriep: ‘jaag smienten niet op’

De Veiligheidsregio Fryslân roept wandelaars op om op de weg te blijven en niet de velden in te gaan. Dit om te voorkomen dat groepen smienten zich gaan verplaatsen. Vooral bij deze eendensoort wordt de vogelgriep aangetroffen. Met een helikoptervlucht boven Noordoost-Friesland proberen Rijkswaterstaat, het Wetterskip en it Fryske Gea ...

Lees verder »

Landelijke maatregelen vogelgriep alleen nog voor pluimvee, water- en loopvogels

De landelijke ophok- en afschermplicht en de bezoekersregeling die zijn ingesteld om verdere verspreiding van de vogelgriep te voorkomen, worden aangepast. Vooral pluimvee, watervogels en loopvogels zijn een risico voor de verspreiding van vogelgriep naar commerciële pluimveebedrijven. Daarom gelden de landelijke maatregelen alleen nog voor houders met deze vogels. Voor ...

Lees verder »

De Noordshow in de TT Hall in Assen gaat ondanks de vogelgriep gewoon door.

De grootste kleindierenshow van Nederland heeft wel te maken met de regelgeving rond vogels. Tot 28 december is er een tentoonstellingsverbod voor hoenders, sier- en watervogels. Als dat verbod van kracht blijft, mogen de dieren niet tentoongesteld worden. Op 28 december wordt opnieuw gekeken naar de regelgeving. Op basis daarvan ...

Lees verder »

Nieuwe Rode Lijst: dramatische achteruitgang giraffe, nieuwe vogels geëvalueerd, wilde voedselgewassen in het nauw

8-DEC-2016 – Het aantal giraffen gaat hard achteruit. In de afgelopen 30 jaar is de populatie met maar liefst 40 procent verminderd, zo blijkt uit de nieuwe Rode Lijst van bedreigde soorten die IUCN (International Union for Conservation of Nature) vandaag presenteert. Wetenschappers evalueerden tevens de status van ruim 700 ...

Lees verder »