dinsdag 21 mei 2019
Homepage | inheemse vogels | Invasie van vogels Koopmanspolder Andijk

Invasie van vogels Koopmanspolder Andijk

Om de Koopmanspolder interessant te maken voor vogels, is de afgelopen weken de waterstand langzamerhand opgevoerd. Delen van percelen liggen nu onder een klein laagje water, en juist deze plas dras situatie trekt veel vogels aan die hier voedsel vinden.

Zeldzame soorten
Het gaat dan vooral om grote aantallen eenden en steltlopers, gewone soorten maar ook meer zeldzame soorten. De meesten zullen weer verder naar het noorden trekken en anderen zullen zich als broedvogels over de omgeving verspreiden.

Slobeenden
Marco van der Lee, de beheerder van de Koopmanspolder vertelt: “Grutto’s zijn al met tientallen tot enkele honderden vogels aanwezig, en plaatselijke broedvogels zoals kievit en tureluur zijn er weer. Ook andere steltlopers, dus vogels met lange poten, zijn te verwachten zoals watersnippen, plevieren, kemphanen en andere ruiters. Opvallender nog zijn de eenden waar nu meer dan honderd krakeenden en tientallen wintertalingen aanwezig zijn. Daarnaast zijn er nog andere “slobberende” eenden zoals slobeenden en pijlstaarten. Van de duikers onder de eenden zien we kuifeenden, tafeleenden en nonnetjes. De laatste soort zal overigens snel vertrekken naar veel noordelijkere gebieden. En natuurlijk zijn er veel ganzen, verdeeld over diverse soorten. De meesten zullen ook weer verder trekken naar noordelijke gebieden.”

De Koopmanspolder is eigendom van Provincie Noord-Holland en wordt beheerd door de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden. Nu is het gebied afgesloten voor publiek, maar u hoeft er helemaal niet in want U kunt het allemaal fantastisch zien vanaf de dijk!

bron:Medemblikactueel.nl
foto: eerder geplaatst

Kievit

Bekijk ook

Stelletje strijkt neer op nest doodgeschoten ooievaar

DE LUTTE – Het ooievaarsnest langs het spoor in De Lutte, waar begin deze maand ...

1 opmerking

  1. De ene Provincie gebruikt alle middelen om vogels in het wild met open armen te ontvangen. Terwijl een andere Provincie alle middelen gebruikt om vogels in het wild te verjagen. Zelfs gaat het soms om de zelfde vogelsoorten.
    “Begrijpe wie begrijpen kan”
    Noemt men dit natuurbeleid?
    Als vogels in het wild al rekening moeten houden met Provinciegrenzen, Landsgrenzen.
    De natuur begint of eindigt niet aan een of andere grens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *