zaterdag 23 maart 2019
Homepage | inheemse vogels | Grauwe klauwier broedt na 20 jaar weer in Maaseik

Grauwe klauwier broedt na 20 jaar weer in Maaseik

In 1999 werd de Grauwe klauwier in Vlaanderen uitgestorven verklaard. Dit jaar heeft de iconische vogel voor het eerst opnieuw gebroed in Maaseik. “Een prachtige beloning voor de natuurherstelwerken van de afgelopen 6 jaar”, zegt Peter Engelen, vrijwilliger van Natuurpunt.

Een koppeltje Grauwe klauwieren wist 2 jongen groot te brengen in het natuurgebied. Dat is bijzonder, want de knappe verschijning met z’n zwarte masker en forse haaksnavel stelt heel wat eisen aan z’n omgeving. De Grauwe klauwier moet het hebben van een gevarieerd landschap met hagen, houtkanten en begraasde ruigtes met pitrus. Die lokken grote insecten als hommels, sprinkhanen en loopkevers. Bovendien is de soort erg trouw aan z’n broedplaats.

Als gevolg van de opkomst van monoculturen en grootschalige landbouw ging de soort sterk achteruit in heel Europa, tot ze eind jaren 90 zelfs helemaal verdween uit Vlaanderen. “Dat de Grauwe klauwier opnieuw z’n weg vindt naar Opglabbeek is een gunstig teken. De kwaliteit van het landschap wordt beter”, aldus Engelen.

Europese topnatuur hersteld
Voor een verklaring is het kijken naar de grote werkzaamheden die er sinds 2011 uitgevoerd zijn door lokale vrijwilligers en professionele ploegen van Natuurpunt, in het kader van het Europese LIFE-project Itter & Oeter. Zo zijn graslanden en vennen hersteld. Die trekken nu heel wat extra libellen en andere insecten aan, die als voedsel dienen voor de klauwieren. Er werden speciaal voor de soort maar liefst 90 eilandjes met doornstruweel en bramen aangelegd en er werden meer dan 2 kilometer nieuwe houtkanten gecreëerd. De begrazing met paarden in het gebied zorgt dan weer voor variatie in het landschap die de Grauwe klauwier nodig heeft: ruigere plekjes met doornstruweel om in te schuilen of te nesten, naast kort begraasde plekken om te jagen. En ook de uitwerpselen van de grazers hebben een functie: ze lokken heel wat grote insecten en kevers.

Meesurfen
Ook andere diersoorten surfen mee op de inspanningen waar de Grauwe klauwier van profiteerde. “Sinds de werken hebben we hier opnieuw vlinders als de Grote vos, Kleine ijsvogelvlinder en Grote weerschijnvlinder. En ook de Boomkikker, Kamsalamander, Heikikker en Ringslang hebben het hier erg naar hun zin”, zegt Peter.

Bron: Natuurpunt
foto: eerder geplaatst

De grauwe klauwier

Bekijk ook

Fazant valt recht uit de lucht in Deventerse woonwijk: “Uitzonderlijk”

Terwijl Caroline van der Plas uit Deventer rustig in haar tuin aan het werk was, ...

1 opmerking

  1. Prachtig nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *