dinsdag 16 oktober 2018
Homepage | natuurbescherming | Een nieuwe en bijzondere vogelkijkhut op Vlieland

Een nieuwe en bijzondere vogelkijkhut op Vlieland

Een plaats waar vogels en mensen elkaar treffen zonder last van elkaar te hebben. Dat is het idee achter de nieuwe vogelkijkhut in de tweede Kroon’s Polder op Vlieland.

Nergens op de Wadden verzamelen zich in de trekperiode zoveel vogels als op Vlieland. Op een goede dag kunnen het er 350.000 zijn, leerden recente tellingen. De vogels nemen er een paar weken pauze om te rusten en te eten, onderweg van de noordelijke broedgebieden naar hun winterblijven in het zuiden.

Zulke vogels zijn kwetsbaar, erg gevoelig voor verstoring. Toch willen mensen ze zien, ervan genieten. Daar is wat op bedacht, met het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen. Op strategische plaatsen, waar echt wat te beleven valt, zijn voorzieningen getroffen.

Vrij toegankelijk

Waar voorheen belangstellenden alleen welkom waren onder professionele begeleiding, staat nu midden in de tweede Kroon’s Polder een vrij toegankelijke vogelkijkhut. De wandeling ernaartoe is al bijzonder. Eerst langs de Waddenzee, waar zich om deze tijd van het jaar bij laag water honderden rotganzen verzamelen. In de polder zelf is een 240 meter lang schelpenpad aangelegd met aan weerszijden hoge rietschermen. Geen vogel in de naastgelegen plas die de indringer in zijn domein ziet aankomen. Een paar polders verderop, waar ’s zomers lepelaars en aalscholvers broeden, is bovendien een kijkscherm geplaatst.

Bij het project werkt Vogelbescherming Nederland samen met andere natuurorganisaties, zoals Staatsbosbeheer. Provincie Fryslân en het Waddenfonds springen financieel bij. Er worden drie belangen gediend, vertelde projectleider Freek Zwart zaterdag bij de officiële opening. De rust en broedgelegenheid voor de vogels, de recreatieve voorziening voor de vogelliefhebbers en de mogelijkheid om met de vogelkijkhut als uitvalsbasis voorlichting te geven. Door mensen bij het werk te betrekken, neemt het draagvlak voor behoud en herstel van de natuur toe, is het idee.

Aanwinst

Burgemeester Tineke Schokker, die bij wijze van openingshandeling een lint doorknipte, sprak van een aanwinst voor Vlieland. Het idee van recreatief medegebruik spreekt haar aan: ,,Kwetsbare natuur moet je koesteren, maar je moet er ook van kunnen genieten.’’

In de waterplas naast de hut zijn schelpeneilandjes aangelegd, met dank aan een sponsor van Vogelbescherming die iets voor sterns wilde doen. Soorten als visdief, kluut en bontbekplevier kunnen hier broedgelegenheid vinden, verwacht boswachter en vogelkenner Carl Zuhorn: ,,Maar dat is natuurlijk aan de vogels. Die nemen zelf de regie in handen, mensen niet.’’

bron: LeeuwarderCourant

Een 240 meter lang pad, met aan weerszijden rietschermen, leidt de vogelliefhebber naar de nieuwe vogelkijkhut. FOTO DIRK BRUIN
Een 240 meter lang pad, met aan weerszijden rietschermen, leidt de vogelliefhebber naar de nieuwe vogelkijkhut. FOTO DIRK BRUIN

Bekijk ook

Ondernemen in Drenthe: van één papegaai tot de grootste opvang van Nederland(met video)

RTV Drenthe publiceert een artikel onder bovenstaande kop. Het artikel is geschreven door Robbert Oosting. ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *