woensdag 17 oktober 2018
Homepage | natuurbescherming | Een congres tijdens VOGEL 2017 is weer eens wat anders

Een congres tijdens VOGEL 2017 is weer eens wat anders

Dierenethiek en verantwoord fokken met kooi- en volièrevogels
Als lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) kunt tegen een geringe vergoeding het eerste congres van de bond, “Dierenethiek en verantwoord fokken met kooi- en volièrevogels” bijwonen.
Dit congres vindt plaats op zaterdag 14 januari 2017 tijdens de Nederlandse Kampioenschappen (NK17) in de Americahal in Apeldoorn. In het eerdaags te verschijnen novembernummer van Onze Vogels wordt uitgebreid ingegaan op het hoe en waarom.

De inhoud van het congres wordt verzorgd door een aantal gezaghebbende sprekers. Namens de commissie Dierenwelzijn & Wetgeving van de NBvV geeft Henk van der Wal een lezing over het fokbeleid dat onze bond voorstaat. Dat beleid is vastgelegd in het rapport Het hobbymatig fokken met kooi- en volièrevogels van de Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving, zoals dat in september jongstleden door de bondsraad van de NBvV is vastgesteld.
Verder spreekt Dr. Patrick Ghysels over het verantwoord voeren van onze vogels. In zijn ogen één van de pijlers van verantwoord fokken.
Namens de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de toezichthouder op het naleven van regelgeving, spreekt ing. Meriam Wortel, gevolgd door Dr. Wim Vosgezang uit Gelderland. Tot slot verzorgt Dr. Frank Stafleu een prikkelende lezing over ethiek rondom het houden van vogels: Hoezo ethiek?!
Voor deelname aan het congres Dierenethiek en verantwoord fokken met kooi- en volièrevogels (zaterdag 14 januari 2017 10.00 tot 15.30 uur) betalen leden van de NBvV 25 euro. Dat bedrag is inclusief lunch, een congresmap en toegang tot de NK2017 na afloop.
Aanmelden kan tot 15 december 2016 via email: info@nbvv.nl Tegelijk met de aanmelding maakt u 25 euro over op de bankrekening van de NBvV. ABN Amrobank: NL55ABNA 0468959262. Er is ruimte voor 90 betalende leden, dus wacht niet te lang met aanmelden!

09.30 uur Congreszaal open, ontvangst met koffie/thee
10.00 uur Welkom door Klaas Snijder, voorzitter NBvV
10.10 uur Openingsrede door Carlos F. Ramôa, Président Général de la Conféderation Ornithologique Mondiale COM
10.25 uur Henk van der Wal – “Verantwoord fokken met kooi- en volièrevogels”
11.10 uur Pauze netwerken koffie, thee

logo_top

Bekijk ook

Ondernemen in Drenthe: van één papegaai tot de grootste opvang van Nederland(met video)

RTV Drenthe publiceert een artikel onder bovenstaande kop. Het artikel is geschreven door Robbert Oosting. ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *