woensdag 17 oktober 2018
Homepage | uitheemse vogels | De kuifeend in beeld

De kuifeend in beeld

De kuifeend, deze mooie vogel wordt in verband gebracht met de vogelgriep.
Een nadere kennismaking

Een volwassen exemplaar is ongeveer 45 centimeter groot (van snavelpunt tot staartpunt) en is daarmee ongeveer even groot als de topper. De naam danken de dieren aan de kuif, die zowel het mannetje als vrouwtje hebben. De kuif van het mannetje is veel groter en hangt af. Die van het vrouwtje is bescheiden maar duidelijk zichtbaar.
De donkerbruine kuikens, die slechts een paar lichtere, symmetrisch geplaatste, vlekken hebben en een gele buik, vallen op door grote sterke snavel en grote voeten, die relatief ver naar achteren zijn geplaatst als bij een zwaan. Ze lopen, mede daardoor, rechter op dan de kuikens van de gewone wilde eend die het lijf vrijwel horizontaal houden tijdens het lopen.

De kuifeend is een duikeend en brengt het grootste gedeelte van de dag door op het water waarbij hij langdurig duikt op zoek naar voedsel (slakjes, algen, schelpdiertjes, waterplanten) en hij is daarbij niet kieskeurig. De sterke en vrij scherpgerande snavel, met een flinke verharde punt aan het eind, draagt bij aan de stroomlijn onder water maar maakt het bovendien gemakkelijker om snel voedsel te kunnen oppikken of afbijten. De ver naar achter geplaatste voeten dragen bij aan een betere voortstuwing op en onder water maar maken het lopen op land wat moeilijker. Vandaar dat deze eenden minder aan land komen dan andere soorten eenden. Ze komen vrij veel voor op sneller stromend water van rivieren, waarbij ze moeiteloos tegen de stroom inzwemmen om op exact dezelfde plek op het water te kunnen blijven, maar ze voelen zich net zo thuis op rustiger meren.

De soort komt voor in het noordelijk Palearctisch gebied en overwintert in noordelijk Afrika en zuidelijk Azië.

Op de foto’s: boven de man en onder het vrouwtje

bron en foto: Wikipedia

kuifeend-man

kuifeend-vrouw

Bekijk ook

Ondernemen in Drenthe: van één papegaai tot de grootste opvang van Nederland(met video)

RTV Drenthe publiceert een artikel onder bovenstaande kop. Het artikel is geschreven door Robbert Oosting. ...

1 opmerking

  1. Denkt men nu werkelijk,dat één eendesoort verantwoordelijk is voor deze vogelgriep?
    Het is naar mijn mening de tijd van het jaar ,de zon breekt de boosdoener niet meer af doormiddel UV Straling ,en dan ontstaan de groei van bacteriën.en virussen .
    Dit gebeurt in de tijd dat deze natuurlijke oplossing,niet veel kracht meer heeft op het noordelijk halfrond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *