dinsdag 22 mei 2018
Homepage | regelgeving (pagina 10)

regelgeving

Meld aanvallen door roofvogels

Het is oktober. En hoewel postduivenliefhebbers het hele seizoen last hebben van aanvallen van roofvogels, begint nu weer een piekperiode. Om het probleem écht inzichtelijk te maken hebben we begin van dit seizoen een meldpagina ontwikkeld. Met een goed gevulde database kunnen we ook andere partijen duidelijk maken dat het ...

Lees verder »

2 handelaren beboet op Zwolse vogelmarkt

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Staatsbosbeheer en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) hebben een gezamenlijke controle uitgevoerd van handelaren op de vogelmarkt in Zwolle. 2 handelaren zijn betrapt op het verhandelen van vogels die uit het wild zijn gevangen. Dit is verboden. Er zijn 32 vogels in beslag genomen. ...

Lees verder »

Lokvogels, akoestische middelen en lokvoer binnenkort als lokmiddelen toegestaan

Door middel van een wijziging van de Regeling natuurbescherming zullen op korte termijn de methoden vangen en doden met gebruikmaking van niet-levende lokvogels, akoestische middelen waarmee lokgeluiden kunnen gemaakt en niet vergiftigd of verdovend lokvoer worden aangewezen als methoden die mogen worden gebruikt ter uitvoering van de landelijke vrijstelling voor ...

Lees verder »

Verkort vraagprogramma

Zoals u weet is het bekende boekje met het verkorte vraagprogramma dat elke 5 jaar aan de leden beschikbaar wordt gesteld inmiddels niet meer actueel. Er zijn eenvoudigweg teveel correcties en wijzigingen doorgevoerd, waardoor het oorspronkelijke boekje achterhaald is. Toch is er onder de leden veel vraag naar de verkorte ...

Lees verder »

Spoedringen

Tijdens de AV is tevens een voorstel in stemming gebracht betreffende spoedringen en de extra kosten die hieraan verbonden zijn. De stemminguitslag was nagenoeg gelijk, met voordeel voor het voorstel. Het hoofdbestuur heeft zich over deze materie gebogen. Gezien de vergaande gevolgen, op organisatorisch gebied op het bondsbureau, als wel ...

Lees verder »

MEESPELEN IN EEN ANDER DISTRICT.

De nieuwe regels. Lid in 2 districten. Het is leden van de NBvV toegestaan mee te doen tijdens districtstentoonstellingen in meerdere districten, mits zij in de betreffende districten volwaardig bondslid zijn van een NBvV afdeling in dat district (lid X is volwaardig bondslid bij afdeling Y in Drenthe en afdeling ...

Lees verder »

Nog steeds vogelgriep bij wilde vogels in Europa

Eind augustus werd bekend dat in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt drie in het wild levende zwanen zijn doodgegaan door het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8. Dit vogelgriepvirus veroorzaakte afgelopen winter grote sterfte onder watervogels in Nederland en andere Europese landen. In verschillende landen werden ook enkele bedrijven en vogels van hobbydierhouders getroffen. ...

Lees verder »

Los geen duiven in de buurt van een vliegveld!

Van de Veiligheidsmanager van de publieke dienst van Wallonië hebben we een brief ontvangen over het lossen van duiven in de buurt van een vliegveld. Meerdere malen is geconstateerd dat Nederlandse liefhebbers hier hun duiven loslaten voor een training. Kentekens van auto’s worden, wanneer een lossing wordt gezien, geregistreerd. Het ...

Lees verder »