dinsdag 11 december 2018
Homepage | inheemse vogels (pagina 112)

inheemse vogels

Scholekster van weidevogel naar stadsvogel

ASSEN – Vogelonderzoeker Bert Dijkstra uit Assen verwacht dat de scholekster over een jaar verdwenen is als weidevogel. Dan zal de soort alleen nog maar in steden broeden. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het niet goed gaat met de weidevogels in Nederland. Soorten ...

Lees verder »

Weidevogels verder achteruit

Vandaag hebben het CBS en SOVON cijfers bekend gemaakt over de achteruitgang van verschillende soorten weidevogels sinds 1990. De meest karakteristieke weidevogels zoals grutto en scholekster zijn met meer dan de helft afgenomen. Alleen drastische maatregelen in de hele melkveesector kunnen de weidevogels en de natuur van het weidelandschap redden, ...

Lees verder »

Stand van waddenvogels neemt snel af

Terschelling – Het aantal broedende vogels in het internationale waddengebied neemt steeds sterker af. Dat blijkt uit het internationale rapport Trends of Breeding Birds in the Wadden Sea 1991-2013. In het Nederlandse deel van de Waddenzee is de daling groter dan in de andere delen. Dat het aantal broedende vogels ...

Lees verder »

Terreurkraai bij Slot Loevestein

POEDEROIJEN – Een kraai op het terrein van Slot Loevestein heeft het voorzien op autospiegels. De vogel wordt agressief van zijn eigen spiegelbeeld. De beheerders van het slot waarschuwen bezoekers om de spiegels van hun auto in te klappen of af te dekken. Mocht er toch schade ontstaan, dan kan ...

Lees verder »

Europese ijsvogels uit het ei

30 juli 2015 Vandaag zijn er 4 Europese ijsvogels (Alcedo atthis) in BestZOO uit het ei gekomen. Dit is al de tweede keer dit jaar dat de ijsvogels kuikens hebben. In de natuur hebben de meeste ijsvogels ook meerdere nesten per jaar. De vorige kuikens waren nog maar net uitgevlogen ...

Lees verder »

Aanpak ganzenoverlast werkt niet’

Almere – De nieuwe regels tegen overlast van ganzen op landbouwgrond werken in de praktijk niet. ‘Aanpak ganzenoverlast werkt niet’ Foto: Mark Pasveer Dat zegt voorzitter Arnold Michielsen van landbouworganisatie LTO tegen Omroep Flevoland. Volgens Michielsen geven ambtenaren vaak te laat een ontheffing om ganzen te vergassen of om ze ...

Lees verder »

Bijeneters: succes in Limburg

Het broedseizoen van de bijeneters is nog volop bezig, maar het lijkt al vast te staan dat 2015 een superjaar is. Deze fantastisch kleurrijke en zeldzame vogel broedt op allerlei plekken in ons land, dit jaar. De toplocatie is “ergens in Limburg”. De exacte plek moet geheim blijven omdat in ...

Lees verder »

Een goed jaar voor de steltkluut

Net als vorig jaar kunnen we in 2015 spreken van een goed jaar voor de steltkluut. Er zijn al zeker 15 broedende paren gemeld. Daarvan bleken er aardig wat succesvol, terwijl steltkluten niet bepaald bekend staan als succesvolle broeders. Ze nemen wel eens wat risico… Eind april was het al ...

Lees verder »