maandag 17 december 2018
Homepage | inheemse vogels | Broedresultaten Friese Greidhoeke bekend: 2017 goed weidevogeljaar

Broedresultaten Friese Greidhoeke bekend: 2017 goed weidevogeljaar

Het broedseizoen van de weidevogels is voorbij. De kuikens zijn vliegvlug en in onze graslanden wordt weer volop gemaaid. Dat betekent dat we de balans konden opmaken. En die pakt voor de Friese Greidhoeke gelukkig gunstig uit!

Veel vogels, veel eieren, veel kuikens
Boswachter Simon de Winter zag in het voorjaar al hoge aantallen van met name grutto’s en tureluurs in de drie weidevogelgebieden in de Greidhoeke: Skrok, Skrins en de Lionserpolder. “Dit schepte hoge verwachtingen, die gelukkig iedere keer met de tellingen weer ingelost werden. Er waren veel eieren en vervolgens kwam een groot percentage daarvan ook uit. Uiteindelijk werden er eind juli op onze plassen grote groepen jonge vogels gezien.”

Alarm!
Door middel van zogenaamde alarmtellingen kan ingeschat worden hoe succesvol een broedseizoen is. Boswachter Simon: “Je kunt er zeker van zijn dat de alarmerende broedpaartjes boven je hoofd één of meerdere kuikens hebben, dus die roepende vogels tel je. In de gezamenlijk ongeveer 350 hectare tellende weidevogelgebieden Skrok, Skrins en Lionserpolder bleek op basis van deze alarmtellingen zo’n 80% procent van de 280 paar grutto’s kuikens te hebben. We mogen dus concluderen dat dit jaar een relatief goed weidevogeljaar is geweest in de Greidhoeke.”

Mogelijke oorzaken
“De afgelopen twee seizoenen waren een stuk minder succesvol en natuurlijk proberen we daar verklaringen voor te vinden.” Wat dit jaar volgens boswachter Simon bijvoorbeeld opviel is dat er veel muizen waren. “Roofdieren zoals marters, vossen en roofvogels hadden voedsel in overvloed en kozen blijkbaar vaker voor een lekker muisje dan voor een ei of kuiken van onze weidevogels. Tevens was het een koud voorjaar waardoor het grasland pas laat tot bloei kwam. De insectenpiek viel hierdoor beter samen met het uitkomen van de eieren, en de kuikens hadden zodoende volop te eten.”

Ideale weidevogelgebieden
Natuurmonumenten houdt de laaggelegen weilanden van Skrok, Skrins en de Lionserpolder nat. Dat zorgt voor een rijker bodemleven, waar veel weidevogels zich tegoed aan kunnen doen. Van half maart tot eind juni worden deze bloemrijke graslanden bezet door weidevogels. Tientallen paartjes grutto, tureluur en kievit vinden in het reservaat een ideale plek om eieren te leggen en er zijn voldoende insecten om hun kuikens groot te brengen.

bron: natuurbescherming

Bekijk ook

Slecht broedseizoen voor grutto

Het broedseizoen van de grutto is opnieuw dramatisch verlopen. Ook in 2018 groeiden er onvoldoende ...

2 opmerkingen

  1. Nu maar hopen dat daar niet teveel ooievaars komen .want dan word het een succes de ander zijn ondergang.
    Iets waar men zich nu al in mag verdiepen.
    Maar of natuurbescherming en vogelbescherming dat doet? Vraag ik mij af😂

  2. Volgens boswachter Simon van natuurmonumenten waren de slechte broedresultaten voorgaande jaren mede door de marters,vossen en roofvogels. Zal sommige als muziek in de oren klinken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *