zaterdag 23 februari 2019
Homepage | inheemse vogels | BFVW bekijkt verschillende scenario’s om toch naar kievitseieren te kunnen zoeken

BFVW bekijkt verschillende scenario’s om toch naar kievitseieren te kunnen zoeken

De leden van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) kunnen op 30 januari uit verschillende toekomstscenario’s kiezen waardoor het zoeken naar kievitseieren mogelijk behouden kan blijven. Over de toekomst van deze traditie moet nagedacht worden omdat aanvragen voor een ontheffing van de Flora- en faunawet vorig jaar werd afgewezen door de provincie Friesland. Het provinciebestuur voorzag dat de kievitenstand het rapen van een paar duizend eieren niet aan zou kunnen.

Het meest verstrekkende toekomstscenario is het stoppen met het rapen van kievitseieren. De BFVW verwacht dat dan ook het animo voor de nazorg, zoals het plaatsen van nestbeschermers bij kievitsnesten af zal nemen. Een alternatief is dat de eieren nog wel in het veld worden opgezocht, maar waarbij de commissaris van de koning of de betreffende burgemeester mee naar het nest komt om de vondst vast te stellen. Dit geeft onrust in het veld. Daarom is er ook een variant waarin het eerste kievitsei blijft liggen terwijl er een ceremonie is op het raadhuis.

De BFVW heeft ook geopperd om broedmachines in te zetten om de kievitstand op peil te krijgen. Dit lijkt veelbelovend, maar is door de strenge wetgeving niet eenvoudig. Een ander idee is om alleen op maïsland naar kievitseieren te zoeken. Uit onderzoek van het bureau Altenburg & Wymenga is gebleken dat uit vroege kievitlegsels op maïsland nagenoeg geen vogels volwassen worden. Eierzoeken op zulke percelen zou waardevol kunnen zijn, denkt de BFVW. Daar zou dan een ontheffing voor moeten komen en ook maatschappelijk draagvlak voor gevonden moeten worden.

bron: Leeuwarder Courant, 20/01/17

In theorie betekent dit 4 jonge kuikens van de kievit, maar in de prakijk ??
In theorie betekent dit 4 jonge kuikens van de kievit, maar in de prakijk ??

Bekijk ook

Vlissingen trekt een ton uit voor het verjagen van meeuwen

Met de lente in aantocht beginnen vogels met het bouwen van hun nestjes. Maar om ...

1 opmerking

  1. Kijk naar de tijd bv 15 maart .en bij goede omstandigheden qua weer vooruit of achteruit halen.een koud voorjaar geeft alleen maar dode jongen .omdat ze geen insecten vinden .
    Kivieten leggen binnen een week opnieuw.
    Ook het maaien vanaf een bepaalde datum .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *