woensdag 17 januari 2018
Homepage | Uw vogelman (pagina 20)

Uw vogelman

Lokvogels, akoestische middelen en lokvoer binnenkort als lokmiddelen toegestaan

Door middel van een wijziging van de Regeling natuurbescherming zullen op korte termijn de methoden vangen en doden met gebruikmaking van niet-levende lokvogels, akoestische middelen waarmee lokgeluiden kunnen gemaakt en niet vergiftigd of verdovend lokvoer worden aangewezen als methoden die mogen worden gebruikt ter uitvoering van de landelijke vrijstelling voor ...

Lees verder »

Raaf ontsnapt tijdens demonstratie

Een raaf had er woensdagochtend tijdens een demonstratie in Oisterwijk klaarblijkelijk genoeg van. ‘Rover’ ontsnapte rond halfelf aan zijn valkenier. Inmiddels is de vogel, die urenlang zoek was, weer terecht. De demonstratie werd gegeven op het 2College Durendael. De raaf vloog uit het niets weg. De valkenier ging ervanuit dat ...

Lees verder »

Eigenaar papegaai Minderhout (België) gezocht

Wim Stoffels uit Minderhout bij Hoogstraten heeft een papegaai tussen zijn appelbomen gevonden.Het gaat om een grijze roodstaartpapegaai. Van de buren kreeg hij een kooi en op een facebookbericht kwam veel reactie maar de eigenaar zat er niet bij. De vogel heeft een ring aan de poten met een code ...

Lees verder »

Verkort vraagprogramma

Zoals u weet is het bekende boekje met het verkorte vraagprogramma dat elke 5 jaar aan de leden beschikbaar wordt gesteld inmiddels niet meer actueel. Er zijn eenvoudigweg teveel correcties en wijzigingen doorgevoerd, waardoor het oorspronkelijke boekje achterhaald is. Toch is er onder de leden veel vraag naar de verkorte ...

Lees verder »

Spoedringen

Tijdens de AV is tevens een voorstel in stemming gebracht betreffende spoedringen en de extra kosten die hieraan verbonden zijn. De stemminguitslag was nagenoeg gelijk, met voordeel voor het voorstel. Het hoofdbestuur heeft zich over deze materie gebogen. Gezien de vergaande gevolgen, op organisatorisch gebied op het bondsbureau, als wel ...

Lees verder »

MEESPELEN IN EEN ANDER DISTRICT.

De nieuwe regels. Lid in 2 districten. Het is leden van de NBvV toegestaan mee te doen tijdens districtstentoonstellingen in meerdere districten, mits zij in de betreffende districten volwaardig bondslid zijn van een NBvV afdeling in dat district (lid X is volwaardig bondslid bij afdeling Y in Drenthe en afdeling ...

Lees verder »

Tureluur (video)

De tureluur dankt zijn naam aan het geluid dat de vogel maakt: ‘tjululuu’. Dit mannetje combineert roepen met het eten van vliegjes. Het filmpje is gemaakt door Richard Bakker in de Eempolder begin juni. bron:Vroegevogels/Youtube

Lees verder »

DERTIG UILEN IN VRIJHEID

De Friese dierenopvang Fûgelhelling liet op één avond dertig jonge, aangesterkte uilen vrij. De Fûgelhelling in het Friese Ureterp is een groot opvangcentrum voor zowel vogels als zoogdieren. Het centrum bestaat al meer dan 40 jaar. Jaarlijks worden hier ongeveer 6000 dieren opgevangen: zij zijn op straat aangereden, tegen een ...

Lees verder »