dinsdag 23 april 2019
Homepage | natuurbescherming | Afgelopen jaren acht soorten vogels uitgestorven door jacht en ontbossing’

Afgelopen jaren acht soorten vogels uitgestorven door jacht en ontbossing’

Acht vogelsoorten zijn de afgelopen jaren vrijwel zeker uitgestorven. Daarmee zijn sinds het jaar 1500 ongeveer 187 wilde vogelsoorten van de aarde verdwenen.
Dat blijkt uit een studie van Birdlife International (pdf).

Oorzaken zijn de komst van uitheemse soorten, jacht en ontbossing. Vijf van de acht recent verdwenen soorten leefden in Zuid-Amerika.

Daaronder is de Spix-Ara, die alleen in Brazilië voorkwam en in 2000 voor het laatst in het wild gezien werd. Er leven nog wel enkele exemplaren in gevangenschap.

Door: ANP

 

Bekijk ook

Vroege droogte funest voor jonge weidevogels

De Bond Friese Vogelwachten meldden dat er veel berichten bij hen binnenkomen over verhongerde en ...

4 opmerkingen

 1. Ja ,en dan is te hopen ,op de ervaring van kwekers ,dat men deze soorten in stand kan houden.
  Dierentuinen en particulieren ,doen vaak veel moeite om met soorten te kweken,
  Maar worden vaak afgeschilderd als een stel criminelen die alles verkeerd doen,
  Dierentuinen moesten verboden worden ,en het houden van vogels ook, door enkele organistatie als doel gesteld.
  Want dieren en vogels horen in het wild te vliegen. Ja klopt maar daar gaat het ook soms mis?
  En dan? Ja nakweken bij de dieronvriendelijke houders van vogels😣 ooit ? Zullen er mensen zijn die het beter begrijpen, al zullen die wel met de natuur opgegroeid moeten zijn.

 2. Dit proces zal nog wel even voortduren,gelukkig hebben we de foto,s nog.

 3. Op het ogenblik is er een project om Spix’ara herintroduceren in zijn natuurlijke habitat.
  Er leven vandaag onder andere 140 Spix’ ara’s bij ACTP-Berlijn, 11 in het centrum Braziliaanse Overheid, 2 in Singapore, en ook vanaf heden 4 Pairi Diaza.
  Verschillende concrete acties zijn al aangekondigt en/of gerealiseerd. Zoals vanaf 2019 vrijlaten in de Natuur. En dit via oprichting van een centrum voor acclimatisatie en herintroductie in Brazilie.
  Particulieren die over dergelijke “zeldzame” vogels beschikken, zouden nog meer moeten samenwerken bij dergelijke projecten.
  Spreek uit ervaring.

  PS.
  Toch wel opmerkelijk dat door Birdlife International geen melding word gemaakt van wildstropers, van illegale vogelvangst.

 4. Het klopt dat ervaring van kwekers belangrijker zijn. En de ééne loopt er al meer mee te koop dan de andere. Al of niet vanwege persoonlijke belangen, doorgaans financiéle belangen.
  Steeds meer en meer wordt er gevraagd bij particulieren “zeldzame” dieren/vogels om zich kenbaar te maken, om meer open te zijn naar de buitenwereld.
  Waarom:
  Om op deze manier te achterhalen voorgeschiedenis van dieren/vogels. Onder andere herkomst, al of niet handopfok, aandoeningen, ziektes, etc.
  Vooral bij aandoeningen, ziektes, blijkt dit meer en meer een belangrijk onderdeel. E waar handopfok een onderdeel van is.
  Openkaart spelen: betekent niet alleen het positieve, maar ook het negatieve. Want het is vooral het negatieve, al of niet onjuist, waar “drukkings” organisaties-personen die dieren/vogels in gevangeschap niet zo genegen zijn.
  De natuur evolueert, maar ook dieren/vogels in gevangeschap evolueert.

  Waarom mocht er niet geweten zijn van een groot aantal dode vogels tijdens COM Mondiale Portugal?
  En wat zijn de gevolgen: onder andere vanwege sociale media’s zoals Facebook, Twitter, etc. Waar vogelorganisaties niet zijn mee geevoluurd vanwege geen openkaart te spelen. Hetzelfde wat betreft fincailéle waarde dieren/vogels. Waarom mag dat niet allegemeen geweten zijn.
  Om je een voorbeeld te geven.
  Steeds meer en meer dieren/vogels zijn/worden verzekert. Ook bij COM Mondial Portugal, sommige zelfs voor ongeloofwaardige bedragen.
  Het is vooral het “ongeloofwaardige” waar die drukkingsgroepen-personen op inspelen. Zoals financiéle bedragen verzekerde dieren/vogels. Want die worden als officieel beschouwd. Zijn dergelijke bedragen voor de ééne ongeloofwaardig (hobbyist) dan zijn ze voor de andere officieel.
  En vooral dat laatste (officieel-wettelijk) zijn juridisch/gerechtelijk belangrijk. Is nogmaals gebleken bij voorval COM Mondial Portugal.

  Bij COM Mondial 2019 Zwolle organiseerd NBvV voor de leden een afzonderlijke verkoopruimte.
  In Belgie-Brussel wordt dat aanzien/beschouwd als “occaseonele verkoop”.
  Onder occaseonele verkoop verstaat men de verkoop door hobbyhouders van een overschot aan vogels en pluimvee die niet zijn aangekocht en die niet gekweekt werden met het oog de verkoop ervan.

  Vanwege versoepeling pseodovogelpest zijn in Belgie onder andere volgende maatregelen vankracht bij verkoop van pluimvee en of dieren/vogels die onder die noemer vallen.
  Online verkoop is verboden
  Verkoop van aangekocht pluimvee is verboden, enkel eigenkweek is toegelaten (occasionele verkoop)
  Pluimvee mag momenteel niet tussen particulieren worden uitgewisseld.
  Enkel occasionele verkoop van hobbypluimvee is toegelaten op niet commerciéle-verzamelingen, zoals tentoonstellingen en wedstrijden.
  Dit is maar een begin.
  Toekomst gericht zal dit ook worden toegepast bij andere soorten dieren/vogels.
  Wie weet voor/bij alle soorten dieren/vogels die door hobbyisten worden gekweet.
  Dat betekent enkel en alleen “overtollig” eigenkweek, en handelaars (bedrijfsmatig) niet toegelaten.
  Toekomstgericht meer dan waarschijnlijk ook in Nederland vantoepaasing. Zelfs nog eerder dan menigen zouden denken. Onder andere afhankelijk aanwezigheid vogelgriep.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *