dinsdag 16 oktober 2018
Homepage | inheemse vogels | 2016 wordt het Jaar van de Kievit

2016 wordt het Jaar van de Kievit

Het gaat niet goed met één van de bekendste weidevogels, de kievit. Vanaf halverwege de jaren 90 neemt het aantal kieviten snel af. Waarschijnlijk overleven te weinig jonge kieviten de eerste weken. Reden voor Vogelbescherming Nederland en Sovon om het Jaar van de Kievit uit te roepen. Daarin doen ze onderzoek naar jonge kieviten en naar de juiste maatregelen om het tij te keren.

De kievit is een algemene soort in agrarisch gebied, maar neemt de laatste decennia in snel tempo af. Elk jaar krimpt de broedpopulatie in Nederland met meer dan 5%. Sinds 1990 is de populatie ongeveer gehalveerd. De kievit gaat daarmee de andere weidevogels zoals de grutto en de scholekster achterna. Er zijn sterke aanwijzingen dat jaarlijks te weinig jonge kieviten groot worden. Door intensivering van de landbouw en de daarmee samenhangende verdroging zijn hun overlevingskansen laag. Daar komt bij dat met uitbreiding van het stedelijk gebied het leefgebied van de kievit is gekrompen.

Overlevingskansen
Om te kijken wat de overlevingskansen van jonge kieviten zijn, gaan onderzoekers en vrijwilligers op verschillende plekken in het land vooral jonge kieviten ringen en volgen. Kieviten broeden in zowel grasland als op akkers en daarom kijken de onderzoekers in beide typen gebieden. Daarbij letten ze ook op de effectiviteit van beschermingsmaatregelen en hoeveel eieren er per gebied uitkomen. Met hulp van vrijwilligers hopen ze de kansen van een kuiken nauwkeurig vast te leggen.

Bekende weidevogel
De kievit is een bekende weidevogel die in heel Europa voorkomt. In Nederland broeden volgens de laatste schatting (2011) tussen de 160.000 en 240.000 paren. Van alle provincies herbergen Friesland en Noord-Brabant de meeste kieviten. De soort staat bekend om het vroege broeden. Al in maart kunnen kieviten een nest beginnen en als gevolg van de warmere voorjaren vindt de eileg steeds eerder plaats.

Samenwerking
In het Jaar van de Kievit slaan verschillende natuurorganisaties de handen ineen. Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland werken samen met het Vogeltrekstation en LandschappenNL. Sovon en het Vogeltrekstation voeren het onderzoek uit, bijgestaan door vrijwilligers.

bron: Vogelbescherming
foto:  “Kievitsnest (Vanellus vanellus)” by Rasbak Wikimedia Commons

In theorie betekent dit 4 jonge kuikens van de kievit, maar in de prakijk ??
In theorie betekent dit 4 jonge kuikens van de kievit, maar in de prakijk ??

 

Bekijk ook

Ondernemen in Drenthe: van één papegaai tot de grootste opvang van Nederland(met video)

RTV Drenthe publiceert een artikel onder bovenstaande kop. Het artikel is geschreven door Robbert Oosting. ...

1 opmerking

  1. Meer vossen afschieten want deze vreten alles
    eierenj,jongen,en oude vogels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *