dinsdag 20 februari 2018
Homepage | inheemse vogels | 100ste Plas-Dras pomp voor weidevogelboer Jelte Bakker

100ste Plas-Dras pomp voor weidevogelboer Jelte Bakker

In het land van Weidevogelboer Jelte Bakker (Ginnum FRL) van Agrarische Natuurvereniging ‘Om e koaien’ vond ondanks het regenachtige weer een feestje plaats. De firma Poortman schonk zijn 100ste zonnepomp aan het ‘project weidevogelboerderijen’ van Vogelbescherming.

Boer Jelte Bakker was de gelukkige die de pomp in ontvangst mocht nemen.
In aanwezigheid van ‘de buren’, bestuursleden van de ANV en een reportageploeg van Omrop Fryslân werd de pomp direct geïnstalleerd in het perceel waar in het voorjaar het waterpeil omhoog wordt gezet. In de directe omgeving ligt het nodige ‘kuikenland’, de belangrijke tweede voorwaarde voor goed broedsucces.

Met de zonnepomp gaat Jelte Bakker een aantal greppels van een extra hoog waterpeil voorzien, zodat er metersbrede, natte randen op het land ontstaan. Door de hoge vochtigheid blijven regenwormen aan de oppervlakte en zijn zo goed bereikbaar voor weidevogels. De bodem blijft zacht zodat de vogelsnavels er goed in kunnen komen. Natte grond warmt langzaam op. Daarom komt de grasgroei op plas-dras percelen ook langzamer op gang. Daardoor kunnen de vogels voor de eerste maaibeurt hun eieren rustig uitbroeden. Het ‘15 juni-land’ biedt kuikens beschutting en voedsel totdat ze vliegvlug zijn.

Zulke goede randvoorwaarden zie je terug in de resultaten. In 2015 broedden bij weidevogelboer Bakker maar liefst 34 paar Kieviten, 33 grutto’s, 27 tureluurs en 38 scholeksters. Zelfs de veldleeuwerik ontbreekt niet op zijn land.

In 2015 kon Vogelbescherming door giften van leden en bedrijven negen zonnepompen en één windmolen aan leden van het weidevogelboerennetwerk doneren.
Daarmee leveren zij een concrete bijdrage aan de bescherming van weidevogels.

bron en foto: Vogelbescherming

9260_zonnepomp03JA

Bekijk ook

Friesland koploper roofvogelmoord ,is dit “Fryslân boppe ?”

Gewoontegetrouw was Friesland vorig jaar koploper op het gebied van roofvogelvervolging, zo blijkt uit rapportages ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *