Vogelblad is niet meer


De kosten en het geleverde werk droegen al lang niet meer op tegen de gemaakte kosten.

Bedankt aan onze redacteur en u als trouwe lezers.